• Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων AUTOCAD

Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων AUTOCAD

  • October 30th, 2018

Έναρξη Νοέμβριος 2018.
Δηλώστε συμμετοχή στη φόρμα. Θέσεις Περιορισμένες.
ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι Φοιτητές (Α.Π.Θ., ΠΑ-ΜΑΚ, Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) και […]

  • Κατάρτιση με έμφαση στην εκπαίδευση

Κατάρτιση με έμφαση στην εκπαίδευση

  • August 24th, 2015

Μία πρώτη προσπάθεια αντιμετώπισης των πολλαπλών παθογενειών που πλήττουν τον χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων αποτελεί το νέο, κοινοτικά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του […]