• Κατάρτιση με έμφαση στην εκπαίδευση

Κατάρτιση με έμφαση στην εκπαίδευση

  • August 24th, 2015

Μία πρώτη προσπάθεια αντιμετώπισης των πολλαπλών παθογενειών που πλήττουν τον χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων αποτελεί το νέο, κοινοτικά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του […]