• Δικαιούχοι Δωρεάν Μεταπτυχιακών

Δικαιούχοι Δωρεάν Μεταπτυχιακών

  • October 25th, 2018

Δωρεάν Μεταπτυχιακά 2018-2019:  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει θέματα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης των φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. […]

  • Mεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα

Mεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα

  • October 15th, 2018

Στη λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας, αφιερωμένης στο σύνολο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), που λειτουργούν στα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, έχει προχωρήσει το […]

  • ΑΤΕΙΘ: ΠΜΣ Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία

ΑΤΕΙΘ: ΠΜΣ Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία

  • September 24th, 2018

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΙΓΜΣ) […]

  • Τα δίδακτρα φοίτησης στο ΕΑΠ για το 2016 – 2017

Τα δίδακτρα φοίτησης στο ΕΑΠ για το 2016 – 2017

  • September 22nd, 2015

Τον εανακαθορισμό του ποσού συμμετοχής στις δαπάνες σπουδών για τους φοιτητές των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΕΑΠ από το ακαδημαϊκό […]

  • Νέα Υπουργική Απόφαση για συνάφεια μεταπτυχιακών με Ειδική Αγωγή Διαβάστε περισσότερα: Νέα Υπουργική Απόφαση για συνάφεια μεταπτυχιακών με Ειδική Αγωγή

Νέα Υπουργική Απόφαση για συνάφεια μεταπτυχιακών με Ειδική Αγωγή Διαβάστε περισσότερα: Νέα Υπουργική Απόφαση για συνάφεια μεταπτυχιακών με Ειδική Αγωγή

  • August 20th, 2015

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για τα κριτήρια συνάφειας μεταπτυχιακών και διδακτορικών με την ΕΑΕ για τα οποία τις τελευταίες […]