Την επίσπευση της διαδικασίας προσλήψεων, ούτως ώστε να στελεχωθούν με πολιτικό προσωπικό τόσο το Υπουργείο όσο και οι συγκεκριμένοι Οργανισμοί Λιμένων ζήτησε ο νεός ΥΝΑ, Παν.Κουρουμπλής από τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ.

Αυτό αποκάλυψε ο ίδιος ο υπουργός στη διάρκεια τεχνική συνάντηση υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου με τις διοικήσεις και στελέχη εποπτευόμενων φορέων διαχείρισης λιμένων (Οργανισμούς Λιμένων και Λιμενικά Ταμεία) όπου παρέστη και ο Γ.Γ. Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων Χρήστος Λαμπρίδης.

Στο πλαίσιο της συνάντησης η Προϊσταμένη της Επιτελική Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου έκανε παρουσίαση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, το Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», τα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας, το χρηματοδοτικό εργαλείο “Συνδέοντας την Ευρώπη” (CEF) και άλλες ενωσιακές πηγές χρηματοδότησης, ενώ δόθηκαν και βασικές κατευθύνσεις για τον καλύτερο συντονισμό με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ κατά την αποτύπωση, ιεράρχηση, προτεραιοποίηση και εξειδίκευση των αναγκών των φορέων διαχείρισης λιμένων.

Στη συζήτηση που ακολούθησε οι εκπρόσωποι των φορέων διαχείρισης λιμένων είχαν την ευκαιρία να υποβάλλουν συγκεκριμένα ερωτήματα και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με συγχρηματοδοτούμενα έργα τους, που βρίσκονται στο στάδιο σχεδιασμού, ωρίμανσης ή υλοποίησης, τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κλπ.

Ο ΥΝΑ, απευθυνόμενος στις διοικήσεις και τα στελέχη των Οργανισμών Λιμένων και των Λιμενικών Ταμείων, μίλησε για τις πολύ μεγάλες δυνατότητες που έχει το Υπουργείο να βοηθήσει στην ανάπτυξη της χώρας. Αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της αξιοποίησης των πλουτοπαραγωγικών πηγών της θάλασσας, ώστε τα λιμάνια να αποτελούν χρήσιμες πύλες μιας αναπτυξιακής βιομηχανίας.

Έκανε σαφές ότι μόνο μέσω ενός πνεύματος συνεργασίας και συνεννόησης μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι του Υπουργείου και επεσήμανε την ανάγκη της αλληλοενημέρωσης και του συντονισμού. Δεδομένου ότι φυσικός και πολιτικός Προϊστάμενος όλων είναι το Υπουργείο, πρέπει να υπάρχει μια αμοιβαία εμπιστοσύνη και συνεννόηση, προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες διεκδικήσεις. Το ίδιο πρέπει να συμβεί και στην περίπτωση του ΕΣΠΑ, ώστε η αξιοποίηση όλων αυτών των προγραμμάτων να γίνεται με ένα σωστό και δίκαιο τρόπο προς όσους έχουν πραγματικά ανάγκη. Τέλος, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της τεχνογνωσίας που πρέπει να παρασχεθεί μέσω των Υπηρεσιών, ιδιαίτερα στα μικρά λιμάνια που δεν έχουν στελεχιακό δυναμικό. Έκλεισε την ομιλία του τονίζοντας πως και ο Γενικός Γραμματέας αλλά και ο ίδιος θα είναι ανοιχτοί για οποιαδήποτε συνεννόηση, συμβάλλοντας έτσι σε μια δημιουργική προσπάθεια για το μέλλον.

Από πλευράς του Χρ. Λαμπρίδη αποδόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία δομημένου πλαισίου συνεργασίας των φορέων διαχείρισης με την Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, καθώς και στην αναγκαιότητα του συντονισμού, ιδίως κατά τη διαδικασία της εξειδίκευσης των προτεινόμενων παρεμβάσεων των εποπτευόμενων φορέων, προκειμένου να αποφευχθούν αστοχίες του παρελθόντος.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις θέσεις που απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα (γνώση χειρισμού υπολογιστών) τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ειδικά για τις θέσεις που απαιτείται: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου μπορείτε να συμμετέχετε στο επιδοτούμενο πρόγραμμα για την απόκτηση πιστοποιητικών πληροφορικής για τις συγκεκριμένες απαιτούμενες ενότητες με παρακολούθηση ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων.

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα δωρεάν μαθημάτων πληροφορικής