Επιδότηση  προσλήψεων στον ιδιωτικό τομέα για 15.000 ανέργους ηλικίας 18 – 29 ετών, με ποσό ως 500 ευρώ το μήνα προβλέπει το νέο πρόγραμμα απασχόλησης με την απόφαση υπογράφτηκε χθες από τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών.

Το νέο πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.

Οι άνεργοι που θα προσληφθούν θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του ΟΑΕΔ, για τουλάχιστον 3 μήνες πριν επιλεγούν από τον ΟΑΕΔ για απασχόληση στο εν λόγω πρόγραμμα.

Οι μακροχρόνια άνεργοι, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι για 12 μήνες τουλάχιστον, ενώ όσοι είναι και δικαιούχοι ΚΕΑ, θα επιλέγονται για απασχόληση ακόμη και αν έχουν εγγραφή 1 ημέρα πριν τους επιλέξει ο ΟΑΕΔ.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το έντυπο εξατομικευμένης αξιολόγησης με ατομικό σχέδιο δράσης.

Θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 30ό έτος κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

Οι συμβάσεις εργασίας θα είναι πλήρους απασχόλησης για 12 μήνες με ένα τρίμηνο επιπλέον απασχόλησης (συνολικά 15 μήνες) για ανέργους που έχουν 3μηνη εγγραφή στον ΟΑΕΔ ενώ οι μακροχρόνια –άνω των 12 μηνών- άνεργοι καθώς και οι άνεργοι που παίρνουν ΚΕΑ, θα προσλαμβάνονται με 15μηνη αρχική σύμβαση και με το επιπλέον τρίμηνο θα έχουν συνολικά 18μηνη απασχόληση.

Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα με το 50% του μισθού και των εισφορών με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ.

Η επιχορήγηση θα μειώνεται κατά 1/25 για κάθε μέρα απασχόλησης που υπολείπεται των 25 εργάσιμων μηνιαίως.

Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη, καθώς και τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το Επίδομα Άδειας.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ και κατανέμεται σε τρία έτη.

Για το 2018 θα διατεθούν 15 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας ένα μέρος των προσλήψεων, το 2019, θα διατεθούν 55 εκατ. ευρώ για περισσότερες θέσεις απασχόλησης και το 2020, προβλέπεται να διατεθούν τα υπόλοιπα 30 εκατ. ευρώ οπότε και ολοκληρώνονται οι 15.000 προσλήψεις.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις καθώς και σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας  και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.

Οι επιχειρήσεις,  δεν θα πρέπει να έχουν κάνει απολύσεις ή αν έχουν  μειώσει προσωπικό τότε θα πρέπει να το έχουν αντικαταστήσει ώστε τρείς μήνες πριν την υποβολή αίτησης, να μην έχουν αρνητική μεταβολή στον αριθμό των εργαζομένων τους.

Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα οι δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994  και του ν. 3812/2009.

Επίσης δεν εντάσσονται κοινοπραξίες (ΚΤΕΛ), σύλλογοι, νυχτερινά κέντρα, αλλά και επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων έχουν επιβληθεί πρόστιμα «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, από το ΣΕΠΕ.

Οι διατάξεις της απόφασης, είναι σχεδόν …φωτογραφικές για τους φορείς της Αλληλέγγυας Οικονομίας, καθώς η λίστα των περιορισμών που αναφέρει η απόφαση βγάζει εκτός πάρα πολλές εταιρίες.

Για παράδειγμα δεν μπορούν να κάνουν αίτηση για να επιδοτηθούν για την πρόσληψη ανέργων, οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου, οι εποχικές επιχειρήσεις, οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή οι επιχειρήσεις οι οποίες συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση. Επίσης αποκλείονται οι επιχειρήσεις που η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, εμπορικοί αντιπρόσωποι κ.λπ.) εκτός των επιχειρήσεων που απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι).

Οι αιτήσεις από τις επιχειρήσεις καθώς και οι υποψηφιότητες των ανέργων για την πρώτη δόση (έτους 2018) μέρους των 15.000 προσλήψεων, θα ξεκινήσουν όταν βγάλει ο ΟΑΕΔ την σχετική πρόσκληση.

Κατεβάστε το ΦΕΚ εδω

e-dimosio.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις θέσεις που απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα (γνώση χειρισμού υπολογιστών) τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ειδικά για τις θέσεις που απαιτείται: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου μπορείτε να συμμετέχετε στο επιδοτούμενο πρόγραμμα για την απόκτηση πιστοποιητικών πληροφορικής για τις συγκεκριμένες απαιτούμενες ενότητες με παρακολούθηση ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων.

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα δωρεάν μαθημάτων πληροφορικής