Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει συνολικά 47 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για την υλοποίηση του έργου «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις περιφέρειες Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης». Οι συμβάσεις έργου θα έχουν διάρκεια μέχρι τις 30/06/2017.

Οι ειδικότητες οι οποίες θα προσληφθούν είναι οι εξής:

 • 13 εκπαιδευτικοί
 • 3 εκπαιδευτές ενηλίκων
 • 11 ψυχολόγοι
 • 4 κοινωνικοί λειτουργοί
 • 1 συντονιστής ομάδων εργαζομένων
 • 1 εμψυχωτής/συντονιστής εμψυχωτών
 • 1 Εμψυχωτής καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων στη θεματική της μουσικής
 • 1 Εμψυχωτής καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων στη θεματική της μουσικής
 • 1 Εμψυχωτής καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων στη θεματική του θεάτρου
 • 1 Εμψυχωτής καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων στη θεματική των εικαστικών
 • 9 Διαμεσολαβητές
 • 1 άτομο για Γραμματειακή υποστήριξη

περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα μπορείτε να δείτε εδώ.