Ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και τέλος Μαρτίου θα εκδοθούν οι προσωρινοί πίνακες της Προκήρυξης 3Κ/2018, που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ, τόνισε ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, μιλώντας σε ειδική συνεδρία για την Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, στα πλαίσια του 10ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Πελοποννήσου, που διεξάγεται στην Τρίπολη.

«[…] έχουμε τη διαβεβαίωση από το ΑΣΕΠ ότι, τέλος Μαρτίου θα έχουν εκδοθεί οι προσωρινοί πίνακες του μεγάλου διαγωνισμού, αν δεν κάνω τον πρώτο μετά το 2009, για τις μόνιμες θέσεις καθαριότητας Δήμων», τόνισε.

 

epoli.gr

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις θέσεις που απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα (γνώση χειρισμού υπολογιστών) τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ειδικά για τις θέσεις που απαιτείται: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου μπορείτε να συμμετέχετε στο επιδοτούμενο πρόγραμμα για την απόκτηση πιστοποιητικών πληροφορικής για τις συγκεκριμένες απαιτούμενες ενότητες με παρακολούθηση ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων.

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα δωρεάν μαθημάτων πληροφορικής