ΔΕΗ: 214 θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ

ΔΕΗ: 214 θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: 214 θέσεις εργασίας στην ΔΕΗ με 5 προκηρύξεις. 5 νέες προκηρύξεις στου ΑΣΕΠ για προσλήψεις στην ΔΕΗ. Δείτε αναλυτικά ημερομηνίες και δικαιολογητικά για τις αιτήσεις

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΘ/ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018 για τη ΔΕΘ/ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα
Υποβολή αιτήσεων από 28/12/2018 έως 07/01/2019

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΣΑΠ

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2018 για τη ΔΣΑΠ

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα

Ειδικό Παράρτημα Η/Υ

Ειδικό Παράρτημα Γλωσσομάθειας

Υποβολή Αιτήσεων από 28.12.2018 έως 07.01.2019

Πληροφορίες: Μαργέτα Λένα,  τηλ.: 210 5292761.

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στo Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2018 για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ)

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα

Ειδικό Παράρτημα Η/Υ

Υποβολή Αιτήσεων 02.01.2019 ημέρα Τετάρτη μέχρι και 11.01.2019 ημέρα Παρασκευή.

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΥΗΠ/ΚΕΨΕ Πηγών Αώου

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018 για τη ΔΥΗΠ/ΚΕΨΕ Πηγών Αώου

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα

Υποβολή αιτήσεων από 28.12.2018 έως 07.01.2019

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΥΠΠ

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2018 για τη ΔΥΠΠ

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα

Ειδικό Παράρτημα Η/Υ

Ειδικό Παράρτημα Γλωσσομάθειας

Υπεύθυνη Δήλωση Απασχόλησης

Υπεύθυνη Δήλωση ΔΕΗ

Υποβολή Αιτήσεων από 28.12.2018 έως 07.01.2019

πηγή dikaiologitika.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις θέσεις που απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα (γνώση χειρισμού υπολογιστών) τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ειδικά για τις θέσεις που απαιτείται: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου μπορείτε να συμμετέχετε στο επιδοτούμενο πρόγραμμα για την απόκτηση πιστοποιητικών πληροφορικής για τις συγκεκριμένες απαιτούμενες ενότητες με παρακολούθηση ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων.

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα δωρεάν μαθημάτων πληροφορικής.