Υποδείγματα Προκηρύξεων με Σειρά Προτεραιότητας
Υποδείγματα προκηρύξεων για διαγωνισμούς φορέων που ελέγχονται από το ΑΣΕΠ    (Τελευταία Ενημέρωση: 28/4/2014)
ΑΑ Τίτλος υποδείγματος doc
1 Παράρτημα: Τίτλοι Γλωσσομάθειας – Τρόπος Απόδειξης 18/02/2015 (ΝΕΟ) Παράρτημα: Τίτλοι Γλωσσομάθειας - Τρόπος Απόδειξης 18/02/2015 (ΝΕΟ) - doc
2 Παράρτημα: Τίτλοι Γλωσσομάθειας – Τρόπος Απόδειξης 12/11/2014 Παράρτημα: Τίτλοι Γλωσσομάθειας - Τρόπος Απόδειξης 12/11/2014  - doc
3 Παράρτημα: Τίτλοι Γλωσσομάθειας – Τρόπος Απόδειξης 28/4/2014 Παράρτημα: Τίτλοι Γλωσσομάθειας - Τρόπος Απόδειξης 28/4/2014 - doc
4 Παράρτημα: Γνώση Χειρισμού Η/Υ – Τρόπος Απόδειξης 11/03/2015 (ΝΕΟ) Παράρτημα: Γνώση Χειρισμού Η/Υ - Τρόπος Απόδειξης 11/03/2015 (ΝΕΟ) - doc
5 Παράρτημα: Γνώση Χειρισμού Η/Υ – Τρόπος Απόδειξης 21/8/2014 Παράρτημα: Γνώση Χειρισμού Η/Υ - Τρόπος Απόδειξης 21/8/2014 - doc

 

Τα υποδείγματα είναι της μορφής .doc (Word). Μπορείτε να τα “κατεβάσετε” στο σταθμό εργασίας σας και στη συνέχεια να τα επεξεργαστείτε.

Τα υποδείγματα είναι της μορφής .doc (Word). Μπορείτε να τα “κατεβάσετε” στο σταθμό εργασίας σας και στη συνέχεια να τα επεξεργαστείτε.