Σύνδεσμος Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) είναι οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Συνδράμει τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και τους επαγγελματίες του κλάδου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σύνδεσμος Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Σύνδεσμος Ερμής

Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης.

Σύνδεσμος Υπουργείο Εργασίας

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σύνδεσμος Διαύγεια

Διαφάνεια στο κράτος.

Σύνδεσμος ΑΣΕΠ

LogoASEP

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

Σύνδεσμος ΕΟΠΠΕΠ

logo

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Σύνδεσμος europa.eu

europa-flag

Ευρωπαϊκή Ένωση