Ο ΔΕΔΔΗΕ προχωρά σε προσλήψεις 664 ατόμων με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ), Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις  υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρίας, σε όλη την επικράτεια. Σημειώνεται ότι στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης προκηρύσσονται 245 θέσεις, στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης  105 θέσεις και στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 314.

664 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ: Οι ειδικότητες

Αναλυτικά οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (245) θέσεις. Ειδικοτήτων απασχόλησης: Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ, Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ΠΕ, Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί ΠΕ, Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πληροφορικής ΠΕ, Πτυχιούχοι Πληροφορικής ΠΕ, Πτυχιούχοι Γεωπόνοι ΠΕ, Πτυχιούχοι Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ. Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης  (105) θέσεις. Ειδικοτήτων απασχόλησης: Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί TΕ, Πτυχιούχοι Πληροφορικής ΤΕ, Πτυχιούχοι Μηχανικοί Οχημάτων ΤΕ, Δασοπόνοι ΤΕ, Πτυχιούχοι Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ. Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (314) θέσεις. Ειδικοτήτων απασχόλησης: Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ, Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών ΔΕ, Μηχανοτεχνικοι Αυτοκίνητων ΔΕ, Ραδιοτεχνιτες ΔΕ, Χειριστές Μηχανήματων Έργων ΔΕ, Οδηγοί – Μηχανοδηγοί Χειριστές ΔΕ. Η εν λόγω Προκήρυξη αφορά σε απλό προσωπικό ΠΕ, ΤΕ, καθώς και σε προσωπικό ΔΕ που θα καλύψει θέσεις σε εισαγωγικό επίπεδο.

Στόχος της Διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ είναι να ενισχύσει σημαντικά το ανθρώπινο κεφάλαιο προκειμένου να επιτευχθεί με ταχύτερους ρυθμούς ο εκσυγχρονισμός της Εταιρίας και η ψηφιακή του μετάβαση, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όλους τους Έλληνες πολίτες. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει λήγει στις 15 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

πηγή dikaiologitika.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις θέσεις που απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα (γνώση χειρισμού υπολογιστών) τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ειδικά για τις θέσεις που απαιτείται: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου μπορείτε να συμμετέχετε στο επιδοτούμενο πρόγραμμα για την απόκτηση πιστοποιητικών πληροφορικής για τις συγκεκριμένες απαιτούμενες ενότητες με παρακολούθηση ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων.