Ηδη έχει πάρει έγκριση η προκήρυξη απο το υπουργείο Εσωτερικών και το σχέδιο της προκήρυξης έχει καταρτιστεί απο το ΑΣΕΠ.

Την προκήρυξη αναμένεται άμεσα να στείλει η Ανεξάρτητη Αρχή στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσιεύση όπου και θα καθορίζονται οι σχετικές προθεσμίες υποβολής.

Η προκήρυξη θα προβλέπει 21 προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων με αυτή του ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ να ξεχωρίζει.

Το υπουργείο Εργασίας εξέδωσε ήδη την προβλεπόμενη σχετική έγκριση της κάλυψης θέσεων από την λίστα των προστατευομένων του ΟΑΕΔ όπου προβλέπει την κάλυψη μιας θέσης από την κατηγορία των ΑμεΑ.

Η προκήρυξη εκδίδεται στο πλαίσιο της πράξης έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 2021, κατόπιν της συνεδρίασης του στις 30-09-2020.

πηγή dikaiologitika.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις θέσεις που απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα (γνώση χειρισμού υπολογιστών) τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ειδικά για τις θέσεις που απαιτείται: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου μπορείτε να συμμετέχετε στο επιδοτούμενο πρόγραμμα για την απόκτηση πιστοποιητικών πληροφορικής για τις συγκεκριμένες απαιτούμενες ενότητες με παρακολούθηση ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων.