Συνολικά 1.124 προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα, αναλυτικά οι προκηρύξεις στο Dnews.

Μπαράζ προσλήψεων το επόμενο διάστημα σε αρκετούς δήμους όλης της χώρας. Το Dnews σας παρουσιάζει αναλυτικά όλες τις προκηρύξεις.

Προσλήψεις 80 ατόμων στο δήμο Άρτας

O Δήμος Αρταίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα (80) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Προσλήψεις 42 ατόμων στο Δήμο Διονύσου

Ο Δήμος Διονύσου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα δυο (42) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Προσλήψεις 44 ατόμων στο Δήμο Νέας Ιωνίας

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Προσλήψεις 210 ατόμων στο Δήμο Ηρακλείου

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων δέκα (210) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Προσλήψεις 45 ατόμων στο Δήμο Αγίου Δημητρίου

O Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη 45 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Προσλήψεις 78 ατόμων στο Δήμο Χίου

Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν ογδόντα (78) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Προσλήψεις 60 ατόμων στο Δήμο Κω

O Δήμος Κω ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Προσλήψεις 51 ατόμων στο Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πενήντα εάν (51) ατόμων, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στον Δήμο Αμπελοκήπων -Μενεμένης.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Προσλήψεις 48 ατόμων στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Γνωστοποιείται η πρόσληψη καλλιτεχνικού– διδακτικού προσωπικό για τη λειτουργία του ∆ηµοτικού Ωδείου, του Παραρτήµατος αυτού και των Κέντρων Πολιτισµού του ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2022-2023, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού σαράντα οκτώ (48) ατόµων καλλιτεχνικού – εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού διάρκειας οκτώ (08) µηνών και εννέα µηνών (09) για τις αναγνωρισµένες σχολές.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Προσλήψεις 93 ατόμων στο Δήμο Σερρών

Ο Δήμος Σερρών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα τριών (93) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Προσλήψεις 54 ατόμων στο Δήμο Χαλκηδόνος

Ο Δήμος Χαλκηδόνος ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικάπενήντα τεσσάρων (54) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Προσλήψεις 75 ατόμων στο Δήμο Αλεξάνδρειας

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 75 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Προσλήψεις 175 ατόμων στο Δήμο Αχαρνών

Ο Δήμος Αχαρνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό πενήντα επτά (157) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Προσλήψεις 69 ατόμων στο Δήμο Κομοτηνής

Ο Δήμος Κομοτηνής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα εννέα (69) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

πηγή dikaiologitika.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις θέσεις που απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα (γνώση χειρισμού υπολογιστών) τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ειδικά για τις θέσεις που απαιτείται: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου μπορείτε να συμμετέχετε στο επιδοτούμενο πρόγραμμα για την απόκτηση πιστοποιητικών πληροφορικής για τις συγκεκριμένες απαιτούμενες ενότητες με παρακολούθηση ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων.