Εντός Νοεμβρίου αναμένεται να «τρέξουν» τέσσερις νέοι διαγωνισμοί για 5.374 μόνιμες προσλήψεις. Ήδη 2 από αυτές βρίσκονται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

48 μόνιμες θέσεις στην ΕΥΑΘ μέσω ΑΣΕΠ

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση έστειλε το ΑΣΕΠ την 10K/2021 Προκήρυξη που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα οκτώ (48) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ). Δείτε παρακάτω πως κατανέμονται οι θέσεις:

 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
 • ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 2
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 2
 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
 • ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 4
 • ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 2
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
 • ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 1
 • ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 3
 • ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
 • ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2
 • ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 2
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 8
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ- ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 5
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ- ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 4
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1

Μέσα στο Νοέμβριο οι αιτήσεις για 416 μόνιμους στα καταστήματα κράτησης

Μέσα στο Νοέμβριο θα γίνει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για 416 μόνιμες θέσεις. Πριν από λίγες μέρες το ΑΣΕΠ έστειλε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση την 9K/2021 προκήρυξη. Από μέρα σε μέρα αναμένεται να πάρει ΦΕΚ. Ο διαγωνισμός αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Τα πτυχία που γίνονται δεκτά

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ :Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Για όλες τις θέσεις και σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι που κατέχουν τους κυρίους αποδεκτούς τίτλους σπουδών, οι κενές θέσεις θα καλυφθούν «επικουρικώς» από υποψήφιους με άλλους τίτλους σπουδών και αν πάλι δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις, θα καλυφθούν σε δεύτερο βαθμό επικουρίας που είναι οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Έρχεται προκήρυξη για 4.910 μόνιμες θέσεις στο ΕΣΥ

Η άσχημη επιδημιολογική εικόνα της χώρας αναγκάζει την ηγεσία του υπουργείου Υγείας να επισπεύσει τις προγραμματισμένες προσλήψεις στην Υγεία. Προ των πυλών και έτοιμη προς έκδοση είναι η  προκήρυξη ΑΣΕΠ του υπουργείου Υγείας για 4.910 προσλήψεις στα νοσοκομεία για νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό. Σύμφωνα με πληροφορίες η νέα προκήρυξη πρόκειται να δημοσιευθεί μέσα στον Νοέμβριο  και θα ξεκινήσει άμεσα η υποβολή των αιτήσεων. «Αυτή τη στιγμή, στο ΕΣΥ έχουμε 2.100 μόνιμους ιατρούς που μπήκαν τα τελευταία δύο χρόνια και είναι 2.000 επικουρικοί και αντιστοίχως είναι άλλοι 12.000 επικουρικοί νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό. Εκτός από νοσηλευτές η νέα προκήρυξη θα περιλαμβάνει ειδικότητες όπως: Κοινωνιολογίας, Βιολόγων/ Χημικών / Βιοχημικών, Διοικητικού –Οικονομικού, Πληροφορικής, Στατιστικής, Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Βρεφοκόμων / Βρεφονηπιοκόμων, Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Προνοίας, Εργοθεραπευτων, Λογοθεραπευτές, Μαιευτικής / Μαιών – Μαιευτων, Ραδιολογίας- Ακτινολογίας, Επισκεπτριών/Των Υγείας, Διατροφής Και Διαιτολογιας, Οδοντοτεχνιτών, Βοηθών Φαρμακείου, Προσωπικού Ασφάλειας (Ημερήσιοι Φυλακες / Φύλακες / Νυχτοφύλακες), Μαγείρων, Βοηθών Οδοτεχνιτων, Γενικών Καθηκόντων / Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό, Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας / Πλυντων-ντριων.

πηγή e-dimosio.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις θέσεις που απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα (γνώση χειρισμού υπολογιστών) τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ειδικά για τις θέσεις που απαιτείται: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου μπορείτε να συμμετέχετε στο επιδοτούμενο πρόγραμμα για την απόκτηση πιστοποιητικών πληροφορικής για τις συγκεκριμένες απαιτούμενες ενότητες με παρακολούθηση ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων.