Εργασία στην Ευρώπη

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) – Europa

     

Τί είναι η EPSOepso_small  

Η EPSO είναι αρμόδια για την επιλογή του προσωπικού των οργάνων και οργανισμών της        Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής […]

Ευρωπαϊκά Δίκτυα Απασχόλησης

EURES – Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Απασχόλησης

 

Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης EURES (European Employment Services) είναι ένα δίκτυο συνεργασίας για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Στο δίκτυο συμμετέχουν οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, οι συνδικαλιστικές και οι εργοδοτικές οργανώσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή […]

Europass

Τι είναι το Europass;

Είναι πέντε έγγραφα που  βοηθούν στην παρουσίαση των δεξιοτήτων με σαφή και εύληπτο τρόπο στην Ευρώπη:
– Δύο έγγραφα ελεύθερης πρόσβασης, που συμπληρώνονται από ευρωπαίους πολίτες:
το Bιογραφικό σημείωμα σάς παρέχει τη δυνατότητα να παρουσιάσετε τις δεξιότητες και τα προσόντα σας με τρόπο σαφή […]