Nέες προσλήψεις στην ΕΥΑΘ – Αιτήσεις από 6 Δεκεμβρίου

Nέες προσλήψεις στην ΕΥΑΘ – Αιτήσεις από 6 Δεκεμβρίου

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση 48 ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 6 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 21 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται στην προκήρυξη 10Κ/2021 του ΑΣΕΠ αφορούν προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κατανέμονται ως εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) – 13 θέσεις

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού
ΠΕ Πληροφορικής
ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού
ΠΕ Χημικού Μηχανικού

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) – 11 θέσεις

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
ΤΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
ΤΕ Πολιτικού Μηχανικού
ΤΕ Τεχνολόγου Τροφίμων
ΤΕ Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) – 24 θέσεις

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
ΔΕ Οδηγών Οχημάτων
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Υδραυλικού
ΔΕ Τεχνικού Τομέα Ηλεκτρολογικού
ΔΕ Τεχνικού Τομέα Μηχανολογικού
ΔΕ Χειριστών Χωματουργικών και Ανυψωτικών Μηχανήματων

Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων».

Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προμηθευτούν και να καταθέσουν παράβολο τριών (3) ευρώ, το οποίο προμηθεύονται μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Δ’ της προκήρυξης.

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

πηγή dikaiologitika.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις θέσεις που απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα (γνώση χειρισμού υπολογιστών) τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ειδικά για τις θέσεις που απαιτείται: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου μπορείτε να συμμετέχετε στο επιδοτούμενο πρόγραμμα για την απόκτηση πιστοποιητικών πληροφορικής για τις συγκεκριμένες απαιτούμενες ενότητες με παρακολούθηση ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων.